Klíč k dlouhodobé životnosti
Vašich investic

Klíč k dlouhodobé životnosti
Vašich investic

Klíč k dlouhodobé životnosti
Vašich investic

Klíč k dlouhodobé životnosti
Vašich investic

Klíč k dlouhodobé životnosti
Vašich investic

Klíč k dlouhodobé životnosti
Vašich investic

O žárovém zinkování - Zinkujeme


 

Fakta o žárovém zinkování

 

 • Žárové zinkování je jako protikorozní ochrana oceli používáno již 180 let.
 • Při žárovém zinkování je obvykle používán teplotní rozsah 440 až 460 °C.
 • Díl určený k žárovému zinkování se po předběžné úpravě (odmaštění, moření, nanášení tavidla) ponoří do roztaveného zinku, kde dojde k metalurgické reakci zinku se železem.
 • Největší lázeň je 25,1 m dlouhá, 3,2 m široká a 3,8 m hluboká.
 • Zinková vrstva na oceli je rovnoměrná: na vnějším povrchu, na vnitřním povrchu, na hranách i rozích.
 • Žárově zinkovaná ocel je používaná jako ocelové konstrukce ve stavebnictví, mosty, silniční svodidla, značení, stožáry elektrického napětí, oplocení, zábradlí, zastávky, výztuž do betonu, u které vytváří s betonem stejně pevnou vazbu jako ocel povrchově neupravovaná atd.
 • Při stavbě Brooklynského mostu bylo pro výrobu jeho čtyř hlavních nosných kabelů použito 23 330 km žárově zinkovaného drátu. Když byl po více než 100 letech podroben most celkové obnově, byly žárově zinkované dráty v bezvadném stavu.
 • Žárově zinkovaná ocel vydrží dnes mnohem déle než před rokem 1990. Je to proto, že kvůli mnohem přísnějším zákonům je atmosféra mnohem čistější a je kontaminována menším množstvím kysličníku siřičitého, který je jedním z hlavních korozních faktorů.
 • Na povrchu pozinkovaných ocelových výrobků se po určité době mohou objevit červenohnědé skvrny, jež obsahují výhradně intermetalické fáze. Nejedná se však o korozi oceli, pouze velmi malé množství železa ve slitinové vrstvě železo–zinek oxiduje a vytváří tak tyto skvrny. Tyto skvrny nemají žádný nepříznivý vliv na korozní odolnost povlaku žárového zinku.
 • Koroze působí ročně v EU škody ve výši 3 % hrubého domácího produktu. Odhaduje se, že nepřímé náklady mohou dosahovat až 6 % hrubého domácího produktu.

 

Strategie, jak se vyhnout korozi, zahrnuje

 

 1. Růst povědomí o výši škod způsobených korozí.
 2. Změnu nekoncepčního přístupu k otázkám protikorozní ochrany.
 3. Změnu politiky, pravidel, norem a řídících metod tak, aby se lépe zabránilo škodám, které působí koroze.
 4. Zlepšení vzdělávání a výcviku zaměstnanců, kteří zjišťují účinky koroze.
 5. Nové moderní technická řešení protikorozní ochrany.
 6. Nové moderní metody odhadu životnosti a výkonnosti součástí.
 7. Nové moderní technologie protikorozní ochrany na základě výzkumu, vývoje a jejich zavedení do praxe.